Taksonomska podjela

Porodica pasa dijeli se na dva tribusa - prave lisice (Vulpini, lat. Vulpinae) i prave pse (Kanini, lat. Caninae).

U tribusu pravih pasa ima više vrsta koje su slične lisicama. Noviji rezultati istraživanja genetskih sekvenci dovode u pitanje taksonomsku klasifikaciju pojedinih kanida.

Trenutno je prihvaćena sljedeća podjela:

Tribus Vulpini (Vulpinae)


Tribus Canini (Caninae)
uredila: Sandra Ilievski
reference: http://www.canids.org/