Kontakt

       Centar za edukaciju vlasnika, školovanje i ponašanje pasa
  OIB: 45373972763
  IBAN: HR5924840081106086892 (RBA)
  E-mail: canis@canis.hr
  Telefon: 098 1804 690