Tečajevi

ŠTENE JE STIGLO...
Socijalizacija šteneta iznimno je važna za budući emocionalni i psihički razvoj vašeg psa. Kakav će vaš pas biti kada odraste, kako će se ponašati i prihvaćati svijet oko sebe uvelike ovisi o ranoj i pravilnoj socijalizaciji. Program je osmišljen za vlasnike štenaca koji još nisu primili sva cijepiva, a žele se posvetiti odgoju i socijalizaciji od samog početka u vlastitom domu.
SOCIJALIZACIJA
Iako su prvi mjeseci ključni za pravilan psihički razvoj i buduće ponašanje, vlasnici bi trebali nastaviti sa socijalizacijom i učenjem pasa tijekom njihova cijelog života. Program je osmišljen za vlasnike pasa od 10 tjedana naviše. Grupe se sastoje od najmanje 3, a najviše 6 pasa i sastavljene su ovisno o dobi, veličini i tipu pasa.

OSNOVNI TEČAJ ODGOJA
Osnove odgoja koje su neophodne u svakodnevnom životu. Sastavni dio ovog tečaja također je predavanje koje objašnjava teoriju učenja, način na koji psi uče, razmišljaju i funkcioniraju, te nezaobilazne pojmove i definicije bitne u radu sa psima. Grupe se sastoje od najmanje 3, a najviše 6 pasa.

NAPREDNI TEČAJ
Na ovom tečaju razvijaju se naučene vještine, dodaju novi elementi, a vježbe se usklađuju sa situacijama i izazovima iz svakodnevnog života. Trajanje radnji je duže, ometanje intenzivnije – cilj je kroz interakciju i igru usavršiti koncentraciju psa na vodiča. Grupe se sastoje od najmanje 3, a najviše 6 pasa.

PROBLEMI U PONAŠANJU
Psi sa problemima u ponašanju poput strahova ili agresije ne mogu normalno funkcionirati niti učiti u grupama te mogu ometati ili čak predstavljati opasnost kako za sudionike tečaja tako i za sebe. Stoga je prije nego ih uključimo u grupni trening sa takvim psima potrebno raditi zasebno. Satovi se kreiraju prema specifičnim potrebama psa i vlasnika. Održavaju se u  domu vlasnika, ili na lokaciji koja odgovara potrebi načina rada sa psom.

1 NA 1
Neki vlasnici koji iz kojekakvih razloga nisu u mogućnosti pohađati grupne tečajeve ili jednostavno žele da se posvetimo samo njima, stoga nudimo mogućnost privatnih satova obuke.

Prijave i detaljne informacije na telefon 098 1804 690 ili na canis@canis.hr

Štene je stiglo...
Socijalizacija šteneta iznimno je važna za budući emocionalni i psihički razvoj vašeg psa. Kakav će vaš pas biti kada odraste, kako će se ponašati i prihvaćati svijet oko sebe uvelike ovisi o ranoj i pravilnoj socijalizaciji. Program je osmišljen za vlasnike za štenadi koja još nije primila sva cijepiva, a žele se posvetiti odgoju i socijalizaciji od samog početka u vlastitom domu.
Trajanje
3 sata - jedna kućna posjeta,moguće je uzeti dodatne individualne sate
Sadržaj
učenje šteneta da ne grize i ne skače po ljudima
navikavanje šteneta na različite podražaje, predmete, zvukove, ogrlicu, ormu i povodnik
kućni red, higijenske navike, pristojno ponašanje prilikom hranjenja...
igra i uvod u učenje jednostavnih radnji kroz igru (sjedni-dođi-pusti...)
Cijena
350 kn po terminu, za više termina cijena se određuje na osnovu broja održanih sati
na vrh

Socijalizacija štenaca (do 16 tjedana starosti)
početak tečaja: 29. 11. 2013. u 19:00
Rana i adekvatna socijalizacija iznimno je važna za budući emocionalni i psihički razvoj pasa. Zadatak svakog vlasnika jest omogućiti štenetu postupno upoznavanje okoline, izgrađivanje samopouzdanja, razvijanje komunikacijskih vještina i stjecanje pozitivnih iskustava. Program socijalizacije u našem centru pruža vlasnicima potrebna znanja i vještine koje su potrebne da bi štene imalo kvalitetan i sretan život.

Na tečaju socijalizacije vlasnici imaju priliku naučiti kako psi komuniciraju, na koji način upoznavati štene s novim situacijama, na koji način psi pokazuju kada im nešto nije ugodno ili je prezahtjevno te kako postići da se štene u određenim situacijama pristojno ponaša.

Prilikom podučavanja štenaca ne koristimo prisilu, a cilj je poticati štene da željena ponašanje iskazuje kao naviku, a ne kao izvršavanje naredbi.
Trajanje tečaja
5 tjedana, 2 puta tjedno
Mjesto održavanja tečaja
Zagreb, Svačićeva ulica 4, Kustošija

Tečaj se održava u unutarnjem grijanom prostoru.
Sadržaj
Teoretski dio
važnost socijalizacije
higijenske navike
kako spriječiti probleme vezane za griženje i uništavanje
kako privikavati štene na samoću
aktivnosti sa štenetom (trajanje šetnji, igra)
kakvu opremu koristiti u šetnji
rukovanje i njega štenaca i pasa
kakve igračke odabrati
ponašanje pasa i na koji način psi uče
Praktični dio
druženje s drugim štencima i ljudima
privikavanje na različite zvukove
istraživanje nove okoline (enriched enviroment training)
privikavanje na veterinarski pregled (stavljanje na stol, pregled zubala, ušiju, šapa)
privikavanje na njegu (češljanje, rezanje noktiju…)
koncentracija na vlasnika i učenje imena kroz igru (the name game)
praćenje na opuštenom povodniku
podučavanje sjedanju i čekanju na znak
pdolaženje na poziv
mentalna stimulacija i igra sa štenetom
Uvjet
Potvrda o cijepljenju protiv zaraznih bolesti (barem dva cijepljenja). Psi moraju biti očišćeni od unutarnjih i vanjskih nametnika. Ugovor o udomljavanju za štenad udomljenu iz udruga/skloništa.
Cijena tečaja
700 kn
na vrh

Tečaj odgoja (osnovna poslušnost) za mlade i odrasle pse
početak tečaja: 29. 11. 2013. u 19:00
Doba puberteta, koje nastupa navršavanjem šestog mjeseca života, prepuno je izazova kako za samog psa tako i za njegove vlasnike. Tijekom tog perioda kod pasa dolazi do bioloških promjena koje izravno utječu i na njihovo ponašanje. Stoga je uobičajeno da su psi tijekom toga razdoblja odrastanja iznimno zainteresirani za druge pse i okolinu, a manje za interakciju s vlasnikom. Katkad se i vrlo teško koncentriraju te su skloni uzbuđenju.

Tijekom ovog tečaja cilj je vlasnike naučiti kako reagirati u svakodnevnim situacijama i kako se nositi s ponašanjem koje možemo očekivati od mladog psa.

Praktični rad sa psom usmjeren je na postupno učenje samokontrole i primirenja u različitim situacijama, na razvijanje komunikacijskih vještina tijekom druženja s drugim psima te na poučavanje psa željenim ponašanjima.
Trajanje tečaja
5 tjedana, 2 puta tjedno.
Mjesto održavanja tečaja
Zagreb, Svačićeva ulica 4, Kustošija

Tečaj se održava u unutarnjem i zimi grijanom prostoru.
Sadržaj
uvodno predavanje na koje se dolazi BEZ PASA
praćenje na opuštenom povodniku
sjedenje i čekanje na vlasnikov znak
zaustavljanje na vlasnikov znak
dolaženje za poziv
puštanje nađenih stvari
mentalna stimulacija i igre sa psima
Uvjet
Potvrda o cijepljenju protiv zaraznih bolesti. Psi moraju biti očišćeni od unutarnjih i vanjskih nametnika. 
Cijena tečaja
700 kn
na vrh

Problemi u ponašanju
Uvjet
Održan konzultacijski termin
Cijena
Cijena ovisi o programu i broju održanih sati.
*Za satove  koji se održavaju van Zagreba i Samobora naplaćuje se naknada za putne troškove
na vrh

1 na 1
Uvjet
Održan konzultacijski termin
Cijena
Cijena ovisi o programu i broju održanih sati.
*Za satove koji se održavaju van Zagreba i Samobora naplaćuje se naknada za putne troškove
na vrh